Studio.

grupowe_v_3-min

Kim jesteśmy?

Who we are?

PL MOdern DEsign & Architecture STUDIO powstało z pasji do architektury i szeroko rozumianego designu. Jesteśmy doświadczoną grupą architektów, tworzącą wyjątkową przestrzeń. Dbamy o wysoką jakość, funkcjonalność oraz ponadczasowość naszych projektów.

EN MOdernDEsign & Architecture STUDIO was created out of passion for architecture and widely understood design. We are an experienced group of architects creating a unique space. We take care of high quality, functionality and timelessness of our projects.

Kreujemy przestrzeń.

We create spaces.

PL Projektujemy budynki i wnętrza o najwyższym standardzie, przedstawione w środowisku virtual reality. Tworząc, wykorzystujemy najnowsze narzędzia CAD + BIM, teorie projektowania oraz technologie inżynierskie. Zapewniamy projektom najwyższy poziom estetyczny oraz techniczny. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

EN We design buildings and interiors of the highest standard, presented in a virtual reality environment. When creating, we use the latest CAD + BIM tools, design theories and engineering technologies.
We provide projects with the highest aesthetic and technical level. We approach each project individually.

grupowe_v_1-min
grupowe_v_4-min

Tworzymy współczesną architekturę.

We create modern architecture.

PL Naszym klientom oferujemy projekty ściśle dopasowane do potrzeb, wymagań i możliwości finansowych inwestora. Zrealizowaliśmy wiele projektów budynków oraz wnętrz, które prezentujemy.

EN We offer our clients projects tight fit to the needs, requirements and investor`s financial capacity. We have completed many building and interior designs presented below.

Dbamy o Twoją wizję.

We take care about your vision.

k_kilian_v_1-min

Krzysztof Kilian

PL Architekt IARP, ARB/RIBA, współzałożyciel i właściciel biura Modea Studio. Swoje doświadczenie zdobył, pracując wiele lat w biurach projektowych w USA oraz prowadząc swoją autorską pracownię w Polsce. Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz kierunek Budownictwo na Wydziale Budownictwa.

EN Architect IARP, ARB/RIBA – co-founder and owner of Modea Studio Experienced by working in the USA and Poland and running his own studio Kilian Design. He graduated from Architecture and Urban Planning at the Krakow University of Technology and Civil Engineering.

m_ciesla_v_1-min

Monika Cieśla

PL Współzałożyciel i właściciel biura Modea Studio. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w krakowskich oraz rzeszowskich biurach projektowych. Absolwentka Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

EN Co-founder and owner of Modea Studio. She has an extensive professional experience, gained in design offices in Kraków and Rzeszów. A graduate of Architecture and Urban Planning at the Faculty of Architecture of the Krakow University of Technology.

p_zielonka_v_1-min

Ewa Panek

PL Absolwentka Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Lubelskiej

EN She graduated from Architecture and Urban Planning at the Faculty of Architecture of
the Lublin University of Technology.

e_panek_v_1-min

Paulina Zielonka

PL Absolwentka Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Rzeszowskiej

EN She graduated from Architecture and Urban Planning at the Faculty of Architecture of the Rzeszów University of Technology

Profil.

PL W oparciu o nasze doświadczenie oraz wiedzę oferujemy Wam kompleksowe usługi
projektowe. Dopasowujemy zakres prac do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

MODEA STUDIO specjalizuje się w dziedzinie:

Architektury:
• studium wykonalności inwestycji,
• sporządzenie projektu koncepcyjnego,  
• przygotowanie modelu BIM,
• projekt budowlany i wykonawczy,  
• prowadzenie procedur urzędowych,
• nadzór autorski i inwestorski

Architektury wnętrz:
• inwentaryzacja pomieszczeń,
• projekt koncepcyjny,  
• projekt kompleksowy (aranżacja, oświetlenie, kolorystyka, meble),  
• projekt wykonawczy,

EN Based on our experience and knowledge, we offer you comprehensive design services. We adjust the scope of work to individual needs and expectations.

MODEA STUDIO specializes in the field of:

Architecture:
• investment feasibility study,
• preparation of a conceptual design,
• preparation of a BIM model,
• construction and executive project,
• conducting official procedures,
• ON SITE supervision

Interior architecture:
• interior inventory
• conceptual design
• comprehensive project (arrangement, lighting, colors, furniture)
• executive project
• computer visualization of 3D interior

PL Zapewniamy naszym inwestorom indywidualną obsługę, dopasowaną do zakresu projektu.
Pozostajemy w kontakcie w czasie prowadzenia prac projektowych i wykonawczych podczas całego procesu budowlanego. MODEA STUDIO wykonuje projekty w dowolnej lokalizacji na terenie Polski, EU oraz USA.

EN We provide our investors with individual service tailored to the scope of the project. We keep in touch during the design and execution works throughout the construction process. MODEA STUDIO carries out projects in any location in Poland, the EU and the USA.

Skontaktuj się
z nami. 

Modea Studio Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów
M:   +48 664 309 304
E:    biuro@modea.studio

©2021 Modea.Studio